શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર

હોમ પેજ >> ફોટો ગેલેરી
ફોટો ગેલેરી
 
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
     
 
-> શ્રી વિનોદભાઈ પરસોતમ સોલંકી
-> પ્રમુખશ્રીના બે બોલ
-> માધાપર ધટક
 
-> શ્રી અશ્વીનભાઈ ધરમશીભાઈ સોલંકી
-> મંત્રી શ્રી માધાપર ધટક
 
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - માધાપર
 
   
નાગપુર અધિવેશનમાં માધાપર ઘટકને શ્રેષ્ટ ઘટકનો એવોડ મળેલ છે. શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ માધાપર કરોબારી સમીતી સત્ર ૨૦૦૮-૨૦૧૧ સ્વ. શ્રી મુલજી રામજી ચૌહાન સ્મારક માધાપર બસ સ્ટેન્ડ સવંત ૨૦૧૮ ઈ.સ. ૧૯૬૨
     
   
વથાણ, માધાપર દરબારી સ્કૂલ, માધાપર - જુનાવાસ સેલોર વાવ, માધાપર - જુનાવાસ
     
   
હનુમાન મંદિર, માધાપર - જુનાવાસ માધાપર ઠાકર મંદિર શ્રી ગંગેશ્વર મહાદેવનું મંદિર જીર્ણોધ્ધાર સવંત ૨૦૩૪, તા. ૧૯-૧૧-૮૬
     
 
શ્રી કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ (સમાજ ભવન) નૂતન કેળવણી કન્યાશાળા જુનુ સ્મશાન, મધાપર - જુનાવાસ
     
     
માધાપર  ફુલવાડી